Hägglund om satsningar som lyfter stadsdelar

I dag ger sig Göran Hägglund in i debatten om vikten av att lyfta stadsdelar som kännetecknas av utanförskap, kriminalitet och social oro. Förebilden hämtas från England och kallas för social impact bonds. Handlar om lokala lösningar för att komma till rätta med just det som sker i den enskilda stadsdelen. Det handlar inte om lagstiftning utan helt enkelt att man kommer överens om lokala mål och sedan tar sig an att nå dem.
Läs hans argumenterande inlägg här.
Det är bra att socialministern visar på en tydlig väg ut ur utanförskapet och av dagens respons verkar han ha stort stöd för detta.