Redovisning av politikers arvoden

Det pågår ständiga diskussioner om ersättningar till förtroendevalda. Nu är de igång igen inför nästa mandatperiod. Det är bra att både allmänhet och media är intresserade av detta. Vad som är höga arvoden är en svårt fråga att besvara. Självklart sticker det i ögonen att det finns politiker som utöver sitt heltidsengagemang har tid att ägna sig åt andra uppdrag som verkar ta mycket tid. Att en riksdagsledamot eller kommunalråd kan hinna med fler uppdrag på sin fritid är väl OK, men om de blir alltför många måste man fråga om de hinner med sitt egentliga förtroendeuppdrag.
TT har gjort en granskning av detta och den har publicerats i media. Nu senast är det GT som redovisar de riksdagsledamöter som har största sidoinkomsterna.
En riksdagsledamot har ett arvode på 59 800 kr per månad. Det är vanligt att kommunerna reglerar kommunalrådens ersättning efter detta. En "vanlig" ordförande i en nämnd har då ett visst procenttal av detta. Som kommunfullmäktiges ordförande i Skövde har jag t ex 10% av arvodet för en riksdagsledamot. Om det är skäligt eller inte är svårt att ta ställning till. Jag förstår att många anser att det är en hög summa medan andra tittar på den egentliga timersättningen och tycker då inte att den är så hög. Det är en angelägen debatt som pågår och jag tror att de flesta kommunfullmäktige nu förbereder frågan och kommer att ta ett beslut innan denna mandatperiod är över. Det innebär att de politiker som väljs in efter valen i september kommer inte själva att sätta nivåerna för sina ersättningar. Det tycker jag är ett bra system. Ingen politiker ska själv bestämma över sitt framtida arvode.