Skövde växer - snart över 53 000 invånare

Det är en rejäl tillväxt i Skövde. Befolkningen ökar starkt. Under 2013 tillkom 647 personer och vi är nu 52 859 personer. Det skulle nog ha varit fler personer som flyttat till Skövde om vi kunnat erbjuda fler bostäder. Flera byggare är på gång och bland annat har vi en ny stadsdel som ska uppföras med s k trähusteknik. Idén att bygga träbostäder har vi fått via Växjö. Tyvärr har vi inte kommit igång med byggnationen ännu, men planerna är klara. Nu väntar byggherrarna på lämplig tid för att starta arbetet. Ska bli spännande att följa.
Sveriges befolkning är nu 9 644 864.