Vi bygger samhället genom små och nära gemenskaper

Det är den nära gemenskapen som är grunden för vårt samhällsbygge. Därför tror vi på familjen, men också på gemenskapen i föreningar, klubbar och organisationer. Ordet solidaritet behöver en förnyelse. Egoismen och framförallt materialismen har slagit sina klor djupt i nutidsmänniskan. Men då livet ändras eller sjukdom inträffar, så är det mänsklig gemenskap som man längtar efter. Har man inte levt i en gemenskap tidigare så är den inte lättare att finna då livet krisar. 
Höstens val handlar om samhällssystem. Kristdemokraterna väljer att tala om gemenskaper och vill särskilt lyfta fram barn och ungdomars uppväxtvillkor. Vill seden enskilda männisan och då i en nära gemenskap. Andra talar om massor och kollektiv, andra om individer och vi kristdemokrater om den ensklilda människan i ett sammanhang.