Äldre nöjda med äldreomsorgen i Skövde

De äldre ger toppbetyg till äldreomsorgen och framför allt dess personal. När man läser media och särskilt de uttalanden som PROs ordförande ständigt gör kan man lätt få intrycket att det är bedrövligt. Det finns problem och de ska åtgärdas. Allt kan bli bättre.
Men när man läser siffrorna i 2013 års nationella brukarundersökning, gjord av Socialstyrelsen, så finns det väldigt mycket som är bra i Skövde.
Om 9 av 10 pensionärer säger att de är nöjda eller mycket nöjda så är det bra siffror. Samtidigt så finns det några som inte är lika nöjda och då får man åtgärda detta. Ambitionen är att alla ska vara nöjda.
Det sätts bilder på äldreomsorgen, ofta negativa bilder. Dessa behöver möta motbilder. Statistik kan användas på väldigt många olika sätt.
Ann-Katrin Jönsson, omvårdnadsnämndens ordförande, skriver om detta i SN och SLA.