Årsmöte i lidköping

 
Ikväll har jag talat i samband med kristdemokraterna i Lidköpings årsmöte. jag gav en bakgrundsbeskrivning till bildandet av EU och vikten av att de kristdemokratiska värdena får fortsätta att påverka utvecklingen av gemenskapen i Europa. Efter årsmötet var det nomineringsstämma och avdelningens ordförande, Tommy Larsson, som i många år varit listetta uttryckte nu sin glädje över att kunna lämna över stafettpinnen. Som kommunalrådskandidat kommer nu KD i Lidköping lansera Stefan Gustafsson.