En rejäl känga till Skövdes politiker

Det är en rejäl sågning som en av Skövdes kända näringslivsföreträdare ger oss politiker i en intervju i Skövde Nyheter. Silvester Jellinek, intervjuas med anledning av att han nu lämnar verksamheten vid Knistad i Skövde, och då passar han på att uttala sig om oss politiker.

"Silvester Jellinek har tidigare gått hårt åt Skövdes politiker. Han anser att Skövde går bra trots - inte tack vare - sina politiker. Att utvecklingen drivs framåt av människor som älskar staden lika mycket som att jobba.
– Vi har fruktansvärt, enastående okunniga politiker i Skövde. Vi har människor som styr staden som knappt har varit ute och rest. Det bekymrar mig."
 
Nu är det så att jag gillar Silvester Jellinek, Inte alltid för vad han säger. Men ATT han säger det och att han säger det direkt till oss förtroendevalda direkt, det gillar jag. Han har säkert inte alltid rätt, men är ändå något av ett sanningsvittne.
 
Vid mitt senaste möte med honom, föranlett av han sågat mig totalt i en intervju, gav mig så många värdefulla insikter och kunskaper, som jag verkligen har haft med mig efter samtalet. Jag höll inte med om allt han sa, men han sa så mycket att det fanns flera guldkorn i helheten.
 
Jag gillar personer som säger saker direkt till mig. Det motsatta gillar jag inte. De som talar OM men inte TILL eller MED. Tyvärr har vi ofta svårt att vara öppna med varandra. Det är en stor brist. I Intervjun talar Silvester också om jantelagen. Den är säkert hämmande för många och för entreprenören verkar den aldrig ha påverkat. Jantelagen förminskar människor och gör att de inte vågar framföra sina åsikter. Det är inget bra för demokratin och samhällsutvecklingen. Därför måste vi slänga Jante och våga göra våra röster hörda. Där är entreprenören på Knistad ett gott föredöme. Hellre att det blir "lite för mycket " än att det inte blir något alls.
 
Nu håller jag också med honom om vikten av att vi har politiska ledare som varit ute och sett sig om i världen. Det är då vi får nya kunskaper, nya insikter, lär oss hur andra har gjort, berikas av andra kulturer och tankesätt. Det internationella arbetet för en kommun är utvecklande och i den bemärkelsen behöver vi ta till oss orden från "slutintervjun". Nu tror jag dock inte att detta är sista intervjun med Jellinek. Han kommer säkert att fortsätta att förmedla sina sanningar. Åtminstone hoppas jag det.