Folkfest vid invigningen

 
Det blev en folkfest då Sankta Helena Kyrka invigdes. Själva ombyggnation som pågått nästan ett år har inneburit ett ansiktslyft och en modernisering av kyrkan, men den "känns igen" och invigningsbesökare gav den godkänt. Framför allt har tillgänglighet, personalutrymmen, toaletter och möteslokaler fått ett lyft. Satsningar på bild- och ljudteknik uppskattades också.
Själva invigningen inleddes med att biskop Åke Bonnier stod utanför kyrkan och bultade på dörren med sin biskopsstav. Dessförinnan hade han läst Psaltarens texter med en uppmaning att "Öppna dina portar".
Tre körer sjöng under invigningen och biskopen höll en mycket utmanande predikan. Den handlade om kyrkans roll i livet och vikten av de eviga frågorna. Han utgick från Skövde som shoppingstad där man konsumerar men snabbt inser att man förbrukat det man köpt in. Den kristna tron innebär bestående värden. Samtidigt som han uttryckte glädje över kyrkorummet och den nyinvigda kyrkan mitt i byn var det en stark utmaning att gå ut och verka även utanför kyrkan. Det var en predikan som utmanade och uppmuntrade kristna att inte enbart hålla sig inne i kyrkan.
De lokala medierna fanns på plats och du kan läsa mer om invigningen på