Glädjande att befolkningen ökar i Skövde

Det pågår en omflyttning i Sverige. Allt fler lämnar inlandet och flyttar till kuststäder. Framför allt är det Stockholm, Göteborg och Malmö som lockar. Men även Skövde ökar. Statistiken är inte riktigt klar ännu men då några veckor återstod av 2013 hade ytterligare 605 personer flyttat hit och 52 817 personer är folkbokförda i kommunen.
Detta är bra för kommunens utveckling. Det stärker många områden samtidigt som det ställer krav på en god kommunal service. Alltså en utmaning för oss politiker. Men det är mycket trevligare än det motsatta då man ser en negativ utveckling.
Samtidigt så förpliktigar detta till ett ökat samarbete i Skaraborg. Skövde är en av noderna i Västra Götalandsregionen. Tillsammans med Göteborg och Göteborgsregionen, Borås och Trollhättan så måste noderna ta ett ansvar för de intilliggande kommunerna. Därför är det bra att samverkan stärks i Skaraborg och att allt fler inser att vi måste arbeta tillsammans.
Jag har under flera år arbetat för turismens utveckling och det är ett av de områden som stärker samverkan. Besökaren känner inte av några kommungränser utan besöker ett område för att göra olika upplevelser. I dagens SLA finns en intervju med oppositionsrådet Peter Lindroth (S) i Karlsborg. Han berättar om sin förhoppning att vara med och utveckla kommunen under 2014. Det första han nämner är turismen. Det skedde inte för tio år sedan men är nu en realitet. Om Karlsborg ska kunna dra nytta av fästningen, kanalen, Tiveden och Vättern så sker det bäst om det sker i nära samverkan med Skövde. Här har Skövde ett stort ansvar och kan vara med om att leda en viktig näringslivsutveckling i hela Skaraborg. Turismen är ett sådant exempel på hur detta kan ske.
I dagens SLA uttalar sig också vårt kommunalråd Leif Walterum som hoppas på att Skövde har 80 000 invånare 2040. Vi får se vad som händer men vi är på väg mot att bli en större kommun.