Göran Hägglund ryter till om falska beskrivningar av vården

Göran Hägglund verkar taggad. I ett debattinlägg i Expressen bemöter han på ett mycket bra sätt de svartmålningar av privat vård som vänstern gör. Han menar också att Expressen valt att lyfta fram "sorgliga argument" och därmed också tagit ställning för de som varnat för privat vård och omsorg. Expressen svarar självklart med att de erbjuder olika debattörer att komma till tals.
Men det är mycket bra att Hägglund, både i sin roll som socialminister och partiledare, pekar på att det är vårdens kvalitet som är det viktiga, inte vilka som äger vården. Självfallet är det lika illa om en äldre blir dåligt behandlad på ett privat eller kommunalt boende. Alla ska få en värdig vård, oavsett vem som erbjuder vården. Att verka för en jämställd vård, som tar tillvara individens behov, och utförs med högsta kvalitet och omsorg, sådant ska en minister vaka över. Det visar nu Hägglund att han gör. Det är bra att han, gång på gång, visar att alla människor ska behandlas lika, och att han ställer sig på patientens sida. Han är medborgarnas företrädare och inte ägarnas. Hans krav är rätt och det är bra att han säger det.
Göran Hägglund har ännu en gång visat att han bryr sig om den enskilda människan. Självfallet ska kritik även kunna riktas mot ett kommunalt boende i en kommun där S styr. Att inte tala om detta löser inte alls problemet. Det ska inte spela någon roll om det är ett M- eller S-lett styre som ansvarar för äldreboendet. Den äldre ska kunna känna sig trygg med att få vården utförd på ett professionellt sätt. Detsamma ska råda om en privatperson eller bolag driver äldreboendet.