Inspirerad att skriva ett debattinlägg om att Skövde växer

Det var med glädje som jag läste en intervju i fredagens SLA med socialdemokraten Peter Lindroth i grannkommunen Karlsborg. Han blev intervjuad om sina tankar inför 2014 och lyfte då turismen. Det gjorde att jag skrev nedanstående debattartikel och skickade den till SLA. Redan dagen därpå, lördag 5 jan, blev den publicerad:

Skövde växer men därmed också ansvaret

Det är glädjande att Skövde kommun växer. Antalet invånare är snart 53 000 och fler vill flytta hit. De senaste åren har handeln stärkts, flera arbetstillfällen har skapats och inte minst Gothia Science Park leder till att nya företag bildas.

Samtidigt så finns det många utmaningar. Även om många nyckeltal är positiva finns sociala orättvisor, stor ensamhet och många barn och deras familjer lever under tuffa förhållanden. När många har fått det bättre har andra fått det sämre. Detta innebär att det finns många frågor för oss politiker att ta tag i.

Samtidigt så är utvecklingen positiv. Det ger oss fler möjligheter att ta hand om varandra, att kunna dela med oss av våra skatteintäkter, och skapa ett samhälle där vi bryr oss om varandra.

Skövde kommun har också ett stort ansvar som en nod i Västra Götalandsregionen. Kommunen är ledande i Skaraborg och stärker ständigt sin position. Detta ställer också krav på att Skövde är med och tar ett ansvar delregionen Skaraborg.

I SLA 3 jan lyfter Peter Lindroth (S) fram utvecklingen för Karlsborg och pekar bland annat på turismens utveckling. Under många år har jag arbetat med utvecklingen av besöksnäringen som är ett bra exempel på vikten av kommunsamverkan. För tiotalet år sedan var det få som lyfte fram besöksnäringen. Om Karlsborg ska kunna dra nytta av kanalen, fästningen, Tiveden och Vättern krävs ett samarbete med andra. Här kan Skövde spela en viktig roll. Besökaren känner aldrig av några kommungränser utan gör upplevelser i ett område. Skövde kan leda utvecklingen av turismen i Skaraborg genom en ökad samverkan.

Genom att kommunerna stärker sin samverkan skapar vi förutsättningar för en gemensam utveckling. Denna ska vi använda för att skapa ett bättre samhälle för alla våra invånare. Jag vet att devisen ”alla ska med” anses förbehållet ett parti, men det är den kraft som driver alla partier, inte minst Kristdemokraterna. Samverkan och att ställa upp för varandra är viktiga ledord inför 2014. Det gäller både oss som enskilda kommuninvånare och för våra kommuner.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker