Kan själv - gäller även för äldre

GPs ledare skriver om de äldres situation i Sverige och de åtgärder som äldreminister Maria Larsson har gjort och planerar att göra.
"Maria Larsson har under sin tid på posten gjort mycket för att förbättra för landets äldre. Nu tas ytterligare ett steg."
Artikeln handlar bland annat om det förslag som tidigare presenterats om slopad biståndsbedömning. Idén är enkel. Den äldre som anser sig ha ett omvårdnadsbehov kontaktar kommunen och hemtjänsten kommer. Detta och flera andra intressanta förslag ska nu utredas.
Om detta skrev Maria Larsson i ett inlägg där hon beskriver sin syn på framtida äldreomsorg.
 
De tre svenska statsråden Göran Hägglund, Maria Larsson och Stefan Attefall har åstadkommit mycket under sina ministerår. Miljarder har tillförts hälso- och sjukvården, åtgärder för att förbättra för äldre är många och snart kommer vi också att få se resultaten av en förändrad bostadspolitik.
 
Att läsa en så positiv ledare i Västsveriges största tidning som lyfter fram Maria Larsson var en god inledning på dagen.