Nya politiska partier bildas

Det bildas ständigt nya partier i Sverige. Nu den senaste veckan har ytterligare några dragits igång. I går kväll möttes över 300 personer för att samtala om ett nytt parti i Göteborg inititerat av professor Dennis Töllborg (GP). Partiet bildas då en ilska och irritation uppstått bland många göteborgare på grund av de skandaler kring ekonomi och moral som skett i stan. Nu kommer motreaktioner. Många är helt enkelt besvikna på de partier som i dag finns i fullmäktige och vill se en annan ordning. Inför förra valet var debatten om vägtullar stor och ett nytt parti, Vägvalet, bildades och kom in i fullmäktige. Om Vägvalet gjort nytta eller inte kommer väljarna att säga sitt om i september då det är dags att pröva frågan igen. Töllborg är nu på gång att bilda ett parti som motverkar mutor i Göteborg. "Ett Öppet och Transparent Göteborg" är devisen.
Nu är det svårt för lokala partier och särskilt för enfrågespartier att locka så många väljare att de får någon som helst makt. Men demokratins styrka är att den som vill bilda ett parti, och lockar ett antal andra, faktiskt kan ta sig in i maktens boningar via allmänna val. Om tillräckligt många väljare ställer sig bakom ett parti kan det få representation. Men med många små och lokala partier, utan en ordentlig ideologi som grund, har det också visat sig svårare att få tillräcklig anslutning kring förslagen så att en kommun verkar i en viss riktning. Det är då lättare att det blir "stillastående" än att utveckling sker. Men det finns också exempel där lokala partier har lockat sunda och kloka personer som alltid verkat för kommunens bästa.
Vid förra valet var det 18 partier som deltog i valet i Göteborg. Av dessa blev åtta partier representerade i fullmäktige. Utöver de 18 partier som aktivt deltog var det ytterligare ett 30-tal partier som fick väljarnas röster. Ett sådant "outsider-parti" som nästan varje val får röster är "Kalle Anka-partiet". Det har aldrig funnits något sådant parti registrerat men röster får det ändå. Att folk röstar på ett "icke-parti" eller "nonsens-parti" kan ses på många olika sätt. De etablerade partierna kan nog tycka att det är bortkastade röster, men "demokrativännen" kan se det som en styrka att en person faktiskt kan visa med sin röst vad den tycker.
Säkert kommer många hundra partier att finnas i Sverige inför höstens val som konkurrerar om platserna till kommuner, landsting/regionen eller riksdag. Innan dess har vi Europaparlamentsvalet, 25 maj, som också höjer valtemperaturen.