Ska politiker lägga sig i om skolans läxor

Det måste finnas tydliga gränser mellan vad politiker ska fatta beslut om och vad de professionella utövare ska ansvara för. Detta blir väldigt tydligt i debatten om läxor och läxhjälp.
Socialdemokraterna i Skövde driver dessa frågor på flera olika sätt. Dels har de ansett att det ska vara förbjudet att ge läxor och att skolorna ska vara läxfria. Detta har de inte fått stöd kring och nu har de ett förslag om att skolan ska ge läxhjälp.
Jag förstår att de reagerar över de s k RUT-avdragen och att företag som erbjuder läxhjälp kan få erbjuda sådana avdrag. Men frågan är var politikens gränser går.
Skolnämnden i Skövde har debatterat förslaget om läxhjälp och ger ett klokt svar. Enkelt uttryckt - ingen fråga för politiken men för skolan. Rektor och lärare måste äga sådana frågor.
Säkert blir det debatt när förslaget kommer upp i fullmäktige.