Alla människors lika värde

När jag var liten och besökte torpet där min mormor föddes så fanns det några få saker som vi fick använda. Det mesta fick vi inte röra. Men en sparbössa var tillåten. Den kallades för "Svarte Sambo" och var en svart man som sträckte fram handen och man la ett mynt i den, rörde en spak, och handen förde myntet till munnen. Att stoppa i ett-, två- och fem-öringar skapade stor förtjusning. Som barn var det en rolig lek. När jag sedan började få insikt i kolonialism och hur den vita rasen ansåg sig vara överlägsen andra blev sparbössan en symbol för något som jag tar avstånd från. Tyvärr så fanns det också i söndagsskolan en insamlingsbössa som också inbjöd till en människosyn som känns fruktansvärd. Men som barn reagerade varken jag eller andra kamrater på detta. Ingen la någon värdering i detta utan det var snarare ett sätt att samla in pengar till missionen. Fram till 60-talet så fanns det mängder av sådana symboler som visade på hur den underutvecklade världen skulle förhålla och framför allt vara tacksam för de bidrag som vi i väst förmedlade. Tack och lov så har vi idag insikt i att utsugning, exploatering och allt det som kolonialismen står för och tar konsekvent avstånd från detta. Alla människor har lika värde och människovärde är unikt och absolut och får under inga omständigheter kränkas. Detta är en av de viktigaste politiska kamperna.
 
Nu 2014 så återkommer tankarna om Svarte Sambo genom att mitt barnbarn har funnit honom i en hylla i det gamla torpet och tycker det är så roligt att stoppa pengarna i den framsträckta handen. Av någon anledning har sparbössan stått kvar även om den står för en människosyn som jag tar avstånd från. Frågan är hur man resonerar med en två-åring om detta? Ska man fortsätta och se det som en oskyldig lek eller handlar det om att vänja barn vid olika rasers värde? Jag hoppas att jag kan vara med och fostra mina barnbarn så att de förstår att alla människor har samma värde och att ingen får diskrimineras på grund av sín hudfärg. Tyvärr så finns det många krafter i dag som vill framhålla att alla inte har samma värde. Mot detta måste vi alla kämpa.