Lagom vila - lagom arbete

Det är lätt att arbeta för mycket och ha långa arbetsdagar när man trivs med sitt arbete. Samtidigt så sker det stor tillfredsställelse att åstadkomma resultat. Men sedan tidens begynnelse finns en rytm som handlar om arbete och vila. En vecka innebar sex arbetsdagar och en vilodag. Principen om att kombinera arbete och vila är viktig för livskvalitén. Att under sommaren få en sammanhängande vila under flera veckor höjer livskvalitén ytterligare ett snäpp. Vi tar nästan för givet att ha 4-5 veckors semester. För några veckor sedan var jag i USA och diskuterade semester med vänner. De var så nöjda med att ha två veckors ledighet. Vi har mycket att vara tacksamma för.