Ökad trygghet och makt åt patienten

Vi har i några artiklar lyft fram patientperspektivet. Häromdagen hade Monica Selin en artikel och nu kompletterar jag med ytterligare några aspekter. Vi kristdemokrater satsar hårt på en framgång i höstens val. Vi har idéerna, viljan och engagemanget för att ändra vården i Västra Götaland. Denna artikel är en del i vår kamp för fler röster. Vi vill se en förändring för patienternas skull. Västra Götalandsregionen behöver en ny regionledning som är beredd att arbeta kraftfullt för att stärka vården. Mer satsningar krävs för att möta patienternas behov. Från politiskt håll krävs större insatser för att patienter ska kunna få bästa möjliga vård. Under den nuvarande mandatperioden har de rödgröna partierna styrt Västra Götalandsregionen tillsammans och ansvarat för hälso- och sjukvården. Deras styrning har varit ytterst svag. Vårdplatsbristen och överbeläggningarna är omfattande, vårdgarantitiderna uppfylls i allt lägre omfattning och pressen på personalen är ofta alltför hög. Socialdemokraterna på nationell nivå talar gärna om hur viktigt de anser att ett regeringsskifte är. För mig var detta inte minst tydligt när jag lyssnade på Löfvens tal i Almedalen. Samtidigt har Socialdemokraterna haft stora svårigheter att leverera goda resultat i Västra Götalandsregionen. De har helt enkelt inte klarat av att ge en stor del av regionens invånare den vård som de behöver och förtjänar. Kristdemokraterna vill stärka vården, förbättra arbetsvillkoren och utöka antalet vårdplatser. Vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen ger 1,8 miljarder kronor mer till regionens hälso- och sjukvården än vad de rödgröna har avsatt. Förutom att tillföra mer resurser är det av stor vikt att öka patienternas inflytande för att utveckla och förbättra vården. Forskning visar att ökad delaktighet ger nöjdare patienter och bättre behandlingsresultat. Vård- och omsorgstagare måste få bättre förutsättningar att kunna välja bort det som inte håller måttet. För den patient som inte nöjd med bemötandet eller kvaliteten är det viktigt att det finns andra alternativ. Vårdval ger patienter utökade möjligheter att välja mellan olika utförare. Det medför att makten flyttas från politikerna till patienterna. Kristdemokraterna vill därför införa vårdval inom fler områden än primärvård och rehabilitering – till exempel inom mödravård, gynekologi och psykiatri. Nationella patientenkäter visar att patienter med kroniska sjukdomar ofta upplever att de inte har inflytande över sin egen vård. Därför arbetar Kristdemokraterna för att Västra Götalandsregionen ska utforma en särskild strategi för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för denna grupp. Strategin ska bland annat vara inriktad på att öka patienternas inflytande och göra de individuella behoven mer vägledande i utformningen av vården. Vården ska alltid präglas av kvalitet, värdighet och medmänsklighet. Därför ska den utgå från människors olika behov och erfarenheter. Conny Brännberg, regionpolitiker