Politisk klåfingrighet verkar växa

Många tidningar har skrivit spaltmeter om händelser i Almedalen men också publicerat många intervjuer med partiföreträdare. Mycket har handlar om vad politiker respektive privatpersoner ska besluta om. Tyvärr verkar det som att många och då särskilt på vänsterkanten gärna vill lägga sig i och bestämma över medborgarnas liv. Att politiker ska bestämma om både det ena och det andra verkar självklart och snabbt anser många politiker att de är bäst på att avgöra vilken skola barnen ska gå på, vem som ska få äga sjukhus, vem som ska få erbjuda hemtjänst eller hur stora barngrupperna ska vara.
För mig som kristdemokrat utgår alla beslut från köksbordet därhemma. Många beslut ska fattas där och inte i någon politisk salong. Samtidigt som det ibland är mest ändamålsenligt att faktiskt politiken beslutar. Men principen att "privatlivets helgd" ska vara något annorlunda än det offentliga rummet delar politiken i olika klyftor. Vänstern anser att fler frågor ska politiskt beslutas och även liberalerna tycks dras med i detta. Att man från liberalt håll vill lagstifta om vem av föräldrarna som ska vara hemma hos barnen när de är små borde ju vara en frihetsfråga som föräldrarna ska få ta ställning till. Jag är stolt över att vara kristdemokrat och bidra till att fler invånare får själva fatta beslut om sin vardag och olika val. Det tycker jag är en självklarhet. Det kommer jag också att fortsätta att kämpa för.
Det finns gränser för politiken och det tycker jag är rimligt.