Intervju i Expressen med Göran Hägglund

Det är bra att media håller liv i supervalåret. Tendensen verkar annars vara att valrörelsen blir kortare och kortare. I dag finns en längre intervju med Göran Hägglund där han utvecklar flera av de bärande tankarna inför kommande mandatperiod. En fråga som lyfts är köerna till vården. Vår ambition är att skapa en köfri sjukvård. Hägglund har en idé om en större statlig styrning och säger till och med att han är beredd att skrota landstingen. Det verkar vara en fråga som alltfler håller med om. Tyvärr har vi regionala politiker inte lyckats med detta. I Västra Götaland är Socialdemokraterna i ledning och vi, tyvärr, i opposition. Men vi minns att de lovade "en timma på akuten". Tyvärr var det bara ord och inte mycket har gjorts i den riktningen under denna mandatperiod. Jag är övertygad om att det går att klara vårdens behov, men det kräver nya lösningar och ett nytt ledarskap. Jag kandiderar inför höstens val för att jag vill vara med och leda en stor omorganisation i Västra Götaland där vården ska bli alltmer anpassad till patienternas behov.