Besök på Hoppets Hems förskola i Porto Alegre

Hoppets Hem arbetar med visionen att ge barn ett nytt hopp. De har under årens lopp insett att om man når barnen så kan man också nå deras föräldrar. På området finns många olika verksamheter och bilderna nedan kommer från deras förskola. Den ligger i ett område som heter Mário Quintana och är ett av stadens fattiga områden. Medelinkomsten är låg och kriminaliteten är hög. Porto Alegre är en stad med ca 1,5 miljoner invånare och i storstadsregionen bor ca 4 miljoner. Många flyttar in till staden från landbygden och hamnar då i de fattiga områdena. Genom att erbjuda förskola finns det möjlighet för föräldrarna att arbeta. Många av barnen på förskolan lever med en ensamstående mamma och arbetsdagarna är långa. Arbetsgivarna betalar för bussresorna som ofta tar mer än en timma i vardera riktningen. Förskolan öppnar tidigt på morgonen och de flesta föräldrar arbetar till klockan 18.

Alla barn som är på Hoppets Hems förskola har kontakt med kommunens socialtjänst. Kommunen ger ett bidrag till varje barn, men föräldrarna får också betala en avgift. De anser det viktigt att föräldrarna inte får omsorgen gratis. Men bidragen räcker inte utan därför är de svenska bidragen nödvändiga och mycket välkomna.
 
 
 
 
 
 
Totalt finns det 120 barn på förskolan i åldrarna 2-6 år. Myndigheterna arbetar intensivt med att alla barn ska få minst ett mål mat om dagen. Hoppets Hems kök samverkar med kommunen. Vår bedömning var att barnen på förskolan fick en god och näringsriktig mat.
Det var god ordning och reda och personalen åt tillsammans med barnen. Alla skulle lära sig att äta ordentliget men då kameran kom fram spexade de friskt, precis som svenska barn. Den här flickan passade på att äta med fingrarna då personalen ägnade sig åt några andra vid bordet. Att äta med sked är inte det lättaste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter maten var det dags för toabesök och tandborstning. Att lära barnen god hygien står hög på dagordningen. Många av dem bor i väldigt enkla hem och rent vatten är ingen självklarhet. Därför betonar Hoppets Hem vikten av god hygien och att hålla ordning på sina saker. Skorna var prydligt uppställda och alla barnen ryggsäckar hängdes på var och ens plats.

Dags för en sovstund. Alla barnen skulle sova två timmar mitt på dagen.
På eftermiddagen var det fri lek och de hade en kartong med Duplo. Kanske någon som skänkt dem. Det fanns många leksaker och material som skänkts av svenska faddrar eller kyrkor.
Hoppets Hem förfogar över ett stort markområdet och deras ambition är att kunna erbjuda fler barn en förskoleplats. De tar inga lån utan bygger i den takt som pengar strömmar in. Här ska de förlänga byggnaden och ytterligare ett rum för den pedagogiska verksamheten ska uppföras. Marken är utmärkt och tegel finns på plats. Nu väntar de på att bottensulan ska gjutas. Kanske är det någon fadder i Sverige som ser till att bygget fortskrider?

Ett av många charmtroll på förskolan. Barnen tyckte verkligen att det var intressant att det kom svenskar på besök.
Tyvärr kunde varken Sören eller jag prata med barnen på portugisiska men vi fick bra kontakt ändå.
 
Det samlade intrycket av förskolan var mycket gott. Personalen och många volontärer brinner för att ge barnen ett hopp för framtiden. Vi fick ett gott intryck av förskolan och besökte den vid flera olika tillfällen. Det är tydligt att brasilianska staten anstränger sig för att ge barnen en god start i livet, men jag undrar vad som hade hänt med dessa barn om inte missionens verksamhet hade funnits. Tack vare att pengar fortfarande kommer från Sverige får de en möjlighet att i förskolan få tränas och få stöd. Kontrasten mellan förskolan och många av barnens hem är stor och om denna möjlighet inte hade getts hade nog utmaningarna varit väldigt stora.
 
Jag ska de kommande dagarna lägga ut fler bilder och reflektioner.