Besöker barnhem i Brasilien

1958 bildade missionärerna Mary och Nils Taranger det första sociala arbetet i form av ett barnhem i Porto Alegre. Sedan dess har verksamheten vuxit kraftigt och idag finns flera olika verksamheter som har barnens bästa i fokus. CEACRI är en klinik (Clinica Esperanca de Amparo a Crianga) som grundlades 1997 av Mary Taranger. Grundplåten var en insamling i samband med hennes 90-årsdag. I dag har vi mött personalen och gått igenom deras verksamhet för att försöka stötta och utveckla. Vår uppgift är att utreda framtida insatser från Sverige.
Totalt har man plats för 41 barn på kliniken. Flera av dem har HIV eller hepatit C. Det är också vanligt med tuberkulos. Många sådana sjukdomar som är i stort sett utrotade i Europa härjar bland drogberoende i Brasilien och ofta är det barnen som drabbas rejält. På kliniken får barnen bo tills dess att en familj adopterat dem. Men några tonåringar bor där också. I princip är det barn från 0 till 18 år som får vara där. Det finns sjuksköterskor, psykologer och socialarbetare anställda förutom barnskötare och fritidspersonal.
Sovstund på förskolan där totalt 120 barn är inskrivna. Detta är en del av verksamheten vid Lar Esperanca, Hoppets Hem. Där finns också ett fritidshem.
 
På barnhemmet finns det nu 19 barn. På bilden är Sören Jenefelt och jag som försökte knyta lite kontakter med barnen. Men tyvärr talar de ingen engelska och vår portugisiska är obefintlig så det blev gester och teckenkommunikation. Bland annat visade de oss runt med stor stolthet.
 
I dag har vi huvudsakligen mött personal vid Clinica Esperanca och i morgon ska vi möta personalen vid Lar Esperanca. Vi har upplevt en lång och intressant dag.
 
#100blogg, dag 13