Det är kompetensen som avgör

Denna vecka så kommer det att skrivas mycket om jämställdhet. Inför Kvinnodagen på lördag så blir det fokus på kvinnor och deras ställning i samhället. Debatten om kvotering har pågått länge och hettat till emellanåt. För oss som inte är feminister, utan jämställdhetsivrare, är det viktigt med en nyanserad debatt.
Veckans nummer av Dagens Samhälle ägnar stort utrymme åt kvinnliga förebilder i välfärden. Tidningen listar de Välfärdens 100 viktigaste kvinnor. I topp är Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Det intressanta med sammanställningen är nog inte "who is where" utan snarare "why there"? I artikeln som introducerar temat skriver journalisterna "De 100 kvinnorna på vår lista har inte fått sina chefsposter på grund av sitt kön, utan för att de är skickliga på det de gör".
Jag möter så gott som varje vecka vår regiondirektör. Att vi lyssnar till henne och tar till oss förslagen har inget med kön att göra, utan det handlar om kompetens och förmåga att kommunicera. Dessa förmågor har inget med kön att göra.
Som kristdemokrat driver jag alla människors lika värde. Därför talar vi inte om feminism som en överordnad ideoligi (det kan finnas sådana även i mitt parti) utan vi betonar jämställdhet. Vi är väl medvetna om att det finns fördomar i samhället, men de kan enbart bemötas med kunskap, med hårda fakta.
Jag är ägnat mig åt feminism och är mycket intresserad av frågeställningar kring manligt och kvinnligt. I mina studier om feministisk filmteori (jag är fil mag i filmvetenskap) har jag tydligt påvisat det patriarkala samhällets förtyck av kvinnor. Det råder ingen tvekan om att det finns en över- och underordning utifrån kön. Men detta är inte rätt och måste bekämpas. Hur vi ska få ett jämställt samhälle råder det mycket olika meningar om.
Vi har kommit en bit i Västra Götaland. Vi är inte nöjda, men arbetar med frågan. Det är vanligt att vi har kvinnliga chefer, men vi har också manliga. I första hand är det inte en könsfråga, utan det handlar om kompetens. Rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det måste vara ledstjärnan då vi tillsätter tjänster.
I dagarna har en man utsetts att ta över ansvaret för Skaraborgs Sjukhus. I de flesta fall är det kvinnor som är sjukhusdirektörer hos oss. Men att regiondirektören utsett en man väcker inga frågor. Det hade det inte heller gjort om hon utsett en kvinna. Frågorna väcks inte på grund av könet. De kommer, som ett brev på posten, och handlar om kompetens och förmåga att leda utvecklingen av sjukhuset.
Jag umgås mycket med personer från andra kulturer och inser att jämställdhet är ingen självklarhet. Det är något som vi måste lära oss från barnsben. Den allra bästa träningsplatsen för jämställdhet är i familjen. Barn som får se sina föräldrar verka både för sina karriärer och delar på ansvar för hemmet, som öppet resonerar om fördelning av ansvar, som kämpar tillsammans och delar uppgifter, får bättre förutsättningar för att förstå att detta är jämställdhet. Barn som ensidigt ser den ena föräldern utföra vissa uppgifter får lätt uppfattningen att "sådant gör män" respektive "sådant gör kvinnor". Jag tror att skolan har en viktig uppgift, men det allra viktigaste är det som grundläggs i familjen. Om barn inte ser sina föräldrar agera på ett jämställt sätt, kommer de troligen själva ha betydligt svårare att leva ett jämställt liv. Därför är familjen så viktig.
#100blogg, dag 5