EU ligger inte långt borta


Många uppfattar EU som något långt borta. Men faktum är att de flesta frågor som hanteras av kommunfullmäktige har en direkt koppling till beslut fattade i Bryssel. Sveriges Kommuner och Landsting har gått igenom dagordningar för kommunernas beslut och visar att 60% har en direkt koppling till det som sker inom EU. Den 25 maj är det val. Det är inte ett EU-val, dvs att vi ska ta ställning för eller emot EU. Det är ett EP-val, alltså ett val till Europaparlamentet. Sverige är medlem och ska välja sina 20 parlamentariker. Vilka som representerar oss väljare i Sverige har stor betydelse. Till skillnad mot Sveriges riksdag så väljer inte parlamentet en regering. Det innebär att de olika partierna formar grupperingar inom parlamentet som utövar den egentliga makten. Sveriges kristdemokrater är anslutna till EPP (European People´s Party) som idag är den största gruppen. Många svenskar känner inte till att på kontinenten är kristdemokratin stor och i många länder ledande. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, är kristdemokrat och en ledande europeisk politiker. Det är i den gemenskapen som vi vill verka efter valet i maj. Vår ambition är att Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor ska bli våra representanter. Kristdemokraterna är för en europeisk gemenskap men samtidigt starkt kritiska till den byråkrati som växer fram. Vi vill vara med i parlamentet för att påverka och särskilt då verka för de mänskliga fri- och rättigheterna. EU har byggts som en öppen gemenskap, fria gränser och med en stark betoning av fred och solidaritet. Det är i den andan vi vill delta och är oroade över de främlingsfientliga och nationalistiska strömningar som tar större plats. Vår förhoppning är att svenska folket noga väljer sina representanter för den kommande femårsperioden.

Conny Brännberg (KD)
 
Denna debattartikel publicerades i Skaraborgs Allehanda 2014-03-03
#100blogg, dag2