Hur får man tiden att räcka till?


Familjen i fokus eller som vi försöker att formulera det FAMILJENS RÖST! Kristdemokraterna kämpar för familjen och dess rättigheter. Det har helt enkelt att göra med att vi anser att samhället byggs genom de små och nära gemenskaperna.
 
Inför valen 2014 har vi bestämt att arbeta för:" Sverige - världens bästa land att växa upp i!" Mycket är bra men också bättre. Vi är stolta men inte nöjda. Mer återstår.
 
Konkret presenterar vi många förslag för att stötta våra unga. Bland dem kan nämnas.
 
Sänk trösklarna till ett första jobb
Fyra av fem jobb skapas av små företag. För att stärka deras möjlighet att anställa unga, vill vi införa en ny lärlingsanställningsform, förenkla reglerna och sänka företagarnas kostnader för sjukfrånvaro. Det gör det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Tvåårig yrkesförberedande utbildning
Vi vill förbättra yrkesutbildningarna och införa ett tvåårigt yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och starkare koppling till företag. Ett tredje år kan läsas in i efterhand.

Förbättra ekonomin för studenter
För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen behövs bra villkor för att studera vidare. Därför vill vi avskaffa inkomsttaket som begränsar studiebidraget om man arbetar vid sidan av studierna. Att arbeta extra kan vara ett sätt att hålla nere lånekostnaden eller att få in en fot på arbetsmarknaden.

Fler studentbostäder
Behovet av studentbostäder är stort. Därför måste vi förenkla regelverket för både planering och byggande av bostäder, som unga dessutom har råd med, även i våra storstäder. Vi vill också att universitet och högskolor ska få erbjuda studentboende, införa ett avdragsgillt bosparande för unga mellan 18–34 år, samt höja schablonavdraget för privat uthyrning.