Kan man bygga på en grön yta?

Skövde växer. Rejält dessutom. Det krävs fler bostäder. Alla är överens om detta. Men var ska byggnationen ske? De flesta byggare vill utveckla tätorten och så nära centrum som möjligt. Men detta orsakar intressekonflikter. Not in my Backyard (NIMBY) är vanligt men byggherrarna ser annorlunda på saken. Som förtroendevalda blir det ofta vårt ansvar att avgöra var det är lämpligast att bygga. Detta är en viktig del av demokratin och som vanligt kan inte allas viljor få genomslag.
Nu senast är det en rejäl debatt om Tingshusparken. Vi har haft debatt i fullmäktige, blivit uppvaktade av de olika intressegrupperna och nu senast har en grupp bildats. Artikel i SN.
Det enda som är säkert är att någon kommer att bli nöjd och någon missnöjd. Härnäst blir det nog så att vi i politiken måste ta ställning. Det lär bli en fortsatt debatt.
 
#100blogg, dag 12