Noter, turism och flyktingar i Skaraborg

Som regionpolitiker uppmuntras vi att vara ute i verksamheterna och framför allt möta medborgare och organisationer i vårt område. I dag har jag ägnat en dag i Skaraborg tillsammans med min partikollega Eva-Lott Gram.
Vi började dagen med att besöka notarkivet i Mariestad.
Jag har träffat Karl-Erik Ericsson tidigare och han har talat så varmt om Mariestads Musikarkiv, men jag har aldrig varit där. Det blev en upplevelse. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig vidden av arkivet. Närmare 900 hyllmetrar med noter, böcker, skivor och CD. Vi gick igenom utrymmena och Karl-Erik gav oss inblick i ett liv av samlande. Här kan man verkligen tala om kulturarv. Det är så fascinerande att möta eldsjälar, människor som brinner för sitt engagemang. Föreningen som driver musikarkivet är intresserade av både mer material, medel och medlemmar.
Du kan komma i kontakt med dem via deras hemsida.
 
 
 
 
 
 
 
Vi fortsatte sedan till Turistbyrån och mötta Lotta Samuelsson som är ansvarig för besöksnäringen i Mariestad men har också ett övergripande uppdrag kring utveckling av näringen i Skaraborg. Jag hade bett henne ge oss en fördjupning i arbetet utmed Göta Kanal. Det var mycket givande och kommer att föranleda fler besök utmed kanalen.
 
Sedan fortsatte vi till Älgarås och besökte Röda Korsets mötesplats för flyktingar. De har öppet varje onsdag och det blev ett möte med många nationaliteter och livsöden. Det var mycket inspirerande att möta både flyktingar och volontärer. De gav oss rejält med tid och berättade om engagemanget de har för att stötta flyktingar och visa på medmänsklighet. Det blev berättelser som både vittnade om svårigheter som möter flyktingar och den ovisshet som råder under en asylutredning, men också inblick i svenskar som ställer upp och stöttar flyktingarna. Så roligt att få möta vänskap, gemenskap och delaktighet. Vi åkte hem både imponerade och inspirerade av verksamheten som Röda Korset bedriver i Älgarås.