Nytt förslag om stambanor - hur påverkas Skaraborg?

I dag har Trafikverket överlämnat sitt förslag till regeringen om nya stambanor i Sverige. Försalget innebär en stor satsning på höghastighetståg mellan Stockholm, via Jönköping till Göteborg, men också mellan Stockholm och Malmö.
Klart är att satsningar sker öster om Vättern. Samtidigt så finns det ljuspunkter för Västra Stambanan. Man skriver att gods- och regionaltrafiken kan komma att utvecklas, men detta innebär också att Skövdes utmärkta förbindelser med Stockholm är osäkra.
 
Det är en faktaspäckad utredning och den behöver vi läsa mycket noggrant. Det finns en särskild beskrivning som berör Skövde-Göteborg. Den finns nedan.
 
I dag har Skövde kommun en utmärkt placering utmed Västra stambanan. Två timmar till Stockholm och en timma till Göteborg skapar närhet till landets två största städer. Samtidigt så är det trångt på Västra Stambanan och det är mängder av både gods- och persontransporter som ska samsas. Förslaget kan innebära vissa förbättringar då det gäller förbindelserna med Göteborg.
 
Vi får fortsätta samtalen och analyserna.
 

Ur utredningen

Skövde-Göteborg

Idag är det framförallt sträckan Alingsås-Göteborg som har stora kapacitetsproblem och dessa problem beror till stor del på konflikten mellan pendeltåg och snabba persontåg som inte har resandeutbyte. Det finns stor efterfrågan på utökad regional trafik och ett sätt att klara en utökning är att låta vissa pendeltåg köra förbi vissa mindre stationer samtidigt som Regiontågen stannar vid några platser mellan Alingsås och Göteborg stannar. Detta är tänkt att kombineras med en utökad trafik på hela sträckan Skövde-Göteborg, så att de minsta orterna ändå får liknande utbud som idag. I planförslaget ingår förbigångsspår och ombyggnad av vissa vändspår. Den första etappen som planeras vara klar 2018 innebär fler ställen där godståg kan gå åt sidan för att passeras av snabba persontåg. Situationen förbättras också genom att viss godstrafik flyttas till väster om Vänern.

När även etapp 2 Skövde-Göteborg är klar ca 2022 förväntas Västtrafik kunna utöka trafiken ytterligare. Det planeras för Region Express Skövde-Göteborg som bara skulle stanna i Falköping och Alingsås med en frekvens på två tåg/h. Det kommer att medföra stora låsningar i tidtabellen, med risk för att dessa tåg måste köra förbi andra tåg, vilket medför förlängda restider. Före en ny stambana är utbyggd är det mycket angeläget att jobba med steg 2-åtgärder längs hela sträckan. Om en ny stambana dröjer till efter 2030-2035, kan det komma att krävas partiella fyrspårsutbyggnader för att klara den planerade trafikökningen.