Regeringen skapar riktiga jobb

Regeringen sänkte krogmomsen. Det ledde till tusentals nya jobb. Regeringen sänkte arbetsgivaravgiften för ungdomar. Det ledde till tusentals nya jobb. Båda dessa åtgärder har lett till att många unga och utomeuropeisk födda personer har fått jobb.

Den socialdemokratiska regeringen skapade mängder av åtgärder. De kallades för arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller sysselsättningsåtgärder. Under årens lopp pumpade S in många miljarder i sådana åtgärder. Ibland ledde de till jobb men väldigt ofta ledde det bara till att statistiken för den öppna arbetslösheten hölls nere. Alla dessa personer befann sig ju i en åtgärd.

Den stora skillnaden i dag är att alliansregeringen har skapat riktiga jobb. De som anställts därför att skatter eller arbetsgivaravgifter har sänkts har fått en riktig anställning. Det är inte någon praktik eller åtgärd. De har kallats till en intervju, blivit anställda på vanliga villkor, och blivit en del av arbetslaget. De känner att detta är på riktigt och ingen åtgärd som politikerna skapat för att putsa till arbetslöshetssiffrorna. Enligt Visita så handlar det om 8000 nya jobb på restauranterna.

Både S-regeringarna och alliansregeringen använder sig av skatten som medel för att minska arbetslösheten. Nu har Stefan Löfven lovat att krossa arbetslösheten. Vi är vana vid detta. Man höjer skatten, skapar ett stort arbetsmarknadsdepartement och sätter människor i åtgärder. Kostar miljarder men man kan därmed bevisa att den öppna arbetslösheten sjunker.

Alliansregeringen använder sig av samma pengar, men låter dem istället finnas kvar hos konsumenterna som betalar för sig på restaurangen. Ju fler som går ut och äter desto fler anställs. Ju fler som äter desto mer intäkter blir det också för staten. Det som från början var en subvention kan, efter en tid, leda till en ökad konsumtion, och i verkligheten kan till och med skatteintäkterna öka. Det som först var subention, ledde till att en marknad stimulerades, och till slut så tjänade även staten på det.

Men den stora vinsten handlar inte om putsning av dystra siffror så att alliansen kan slå sig för bröstet och säga ”vi har fixat jobben”. Nej, den stora framgången är tusentals nya jobb. Många som tidigare stått utanför arbetsmarknaden går nu varje dag till jobbet, känner en gemenskap, utför en prestation och kan betala sin egna räkningar.

Alliansen håller på och ställer om Sverige. Under de första sju åren har man kommit en bit på väg men mycket återstår. Därför är det min starka förhoppning att svenska folket inser detta och ser till att de fyra samverkande icke-socialistiska partierna får fortsätta sitt viktiga arbete.

http://www.visita.se/Press/Pressmeddelanden/2014/Mars/Ungdomar-och-utlandsfodda-vinnare-pa-momssankning-/

http://www.gp.se/ekonomi/1.2301354-drygt-8-000-fler-restaurangjobb-2012

 

 #100blogg, dag 6