Sopputdelning i Porto Alegre

Missionär Mary Taranger hade en stor nöd för fattiga barn i Brasilien. Hennes livsgärning lever kvar på många olika sätt och under några dagar har jag förmånen att få besöka olika verksamheter i Brasilien och samtala med deras ledare om framtida satsningar från Sverige.
I går gick vi följa med till en sopputdelning.
Det är en rejäl och näringsriktig soppa som serveras.
Soppan lagas oftast i anslutning till någon av församlingens stadsdelskyrkor. Totalt finns det idag 13 soppstationer. Stadens myndigheter har också kommunala kök och därför har antalet soppstationer via Mary Tarangers sociala arbete minskat, men som mest fanns det 40 liknande ställen.
Innan soppan serveras så är det söndagsskola. I stadsdelen som vi besökte så serverades soppan i kyrkan och blev det något över fick familjerna ta med det hem.
Efter att de ätit soppan så blev det ytterligare en programpunkt i kyrksalen.
Jandira som är soppgeneral älskar barnen och gillar att dramatisera olika berättelser för dem. Innan de gick hem så fick de med sig en påse som innehöll undervisningsmaterial och lite godsaker. Några av barnen fick också med sig en bibel för att ha hemma.
 
Efter stunden i kyrkan fick vi följa med några av familjerna hem och de visade hur de bodde. Det skildrar jag senare.