Vikten av gemenskap

Vi behöver varandra. Uttrycket "no man is an Island" uttrycker nog att vi alla har behov av någon annan. Gemenskap och vänskap är egenskaper och upplevelser som vissa tar för givet, men andra upplever ensamheten och därmed också längtan efter närhet till andra. Jag har lyssnat till "de ensammas berättelser" och tyvärr blir de allt fler. Unga människor talar i dag om att "hänga". Det är ofta ett uttryck för att vara tillsammans utan att egentligen göra något särskilt. Att bara vara. Men tillsammans.
Jag har lyssnat till Kjell A Nordström som talar om den revolution som IT innebär och använder uttrycket "ensam tillsammans". Även om man fysiskt inte upplever närhet så kan man via cyberspace ändå uppleva en slags gemenskap och närhet. Facebooks idé bygger på vänner och att man gillar varandra och varandras uttryck.
För mig som kristen är församlingen en sådan gemenskap där man ska kunna få vara utan egentliga krav på prestation. Det är få sådana platser i dag. Samtidigt så uppmanar den kristna gemenskapen inte till att bara få utan också vara med och ge. Ge människor sammanhållning tror jag är en beskrivning på gemenskap. Att ge och ta, att ge och få. Samtidigt som livet ibland innebär att man mest måste få tillfälle att få, medan i andra stunder kan man orka ge.
Som politiker är jag övertygad om att gemenskapen i samhället byggs genom de små och nära gemenskaperna. Därför vill jag alltid lyfta fram familjen. Ett samhälle som inte bygger på familjens starka band, tror jag inte är ett hållbart samhälle.
 
#100blogg