Visionsdag i Skövde

Årets tema för Visionsdagen var Ungdomar. Sedan några år inbjuder vi till en omvärldsdag/visionsdag. Det handlar om att vi (politik, tjänstemän, näringsliv och företrädare för organisationer) ska mötas och få inspiration från omvärlden men också inför framtiden. Ofta tar vi tre-åriga planer och det är viktigt att vi också kan korrigera våra tidigare fattade beslut och om så behövs ändra oss. Det kan vara nya lagar som tillkommer eller tydliga trender som påverkar att vi måste ändra inriktning.
På bilden: Representanter för Ungdomsforum i Skövde
 
 
Dagens tema handlade om ungdomar och devisen var "Unga är en förutsättning för tillväxt". Det var många ungdomar som medverkade och flera mycket bra föreläsare. Det var både roligt och utmanande. Under en sådan dag hinner man också knyta många kontakter under "socialt mingel".
 
Det känns mycket bra att det finns en ung generation som både vill och kan. Vi fick många bevis på att de tar för sig men också att de tydligt efterfrågar stöd. Ofta är det så att vi vuxna är mentorer till ungdomarna men dagen avslutades med det omvända. Vi fick erbjudande om att få en ung mentor. Ska bli spännande att se vad det kan leda till.