100-åringen som blev bloggare

Jag tillhör de som oftast läser ledaren i tidningar men sällan familjesidorna. Jag är väl medveten om att för de flesta läsare är det tvärt om. Men ibland fastnar jag för något på familjesidorna. Så var det när jag läste om Dagny i tidningen Dagen. Skribenten Ellinore Wolf har gjort ett varmt porträtt av henne med anledning av 102-årsdagen. Det som fäste min uppmärksamhet var citatet: "Jag har inte haft så roligt i hela mitt liv som efter att jag blev 100. Jag ser mig själv på avstånd nu. Förr var jag inte värd någonting, men nu är jag hur märkvärdig som helst, säger hon med ett skratt".
En av anledningarna till detta är hennes bloggande. Vid mycket hög ålder intresserar hon sig för att skriva på nätet och blir uppmärksammad. Att ha uppnått 200 000 unika sidhänvisningar är en bedrift. Att ha tillgång till en dator och på så sätt kommunicera med yttervärlden är ett sätt att kommunicera oavsett ålder. Dagens unga tar sina devices, oavsett om de kallas datorer, läsplattor eller smartphones, för givna. När de blir äldre är kommunikation via tekniska lösningar självklarheter. Men så är det inte för dagens äldre som växte upp utan den elektroniska tekniken. Jag tillhör själv den generation som minns första gången jag såg på TV.
Jag läser också i senaste numret av Kultursmockan om elektronikens intåg i musik- och kulturskolornas värld. De har en artikel som handlar om "livet på nätet" och som visar på hur viktigt elektronisk kommunikation är för unga.
Stiftelsen för internetinfrastruktur presenterar ständigt intressant statistik kring användningen av teknik. Denna bild är hämtad från deras senaste rapport och återfinns i sin helhet på www.soi2013.se
den visar att det snart är en fjärdedel av landets 75+ som dagligen använder internet. Intressant är att de också visar att över en fjärdedel av dagens unga "3-5 år" dagligen surfar. De flesta av dem är inte läskunniga.