Barn och unga i fokus

Vad är en viktig fråga? Vad är det som har betydelse då väljarna ska lägga sina röster i valurnorna? Kristdemokraterna har sagt att det viktigaste att arbeta för är barn och ungas uppväxtvillkor. Helt enkelt att se till att barnen sätts i främsta rummet. Det innebär att i alla beslut som tas ska det finnas ett barnperspektiv. Är det bra för våra barn? Gynnar det dem? Stärker det deras situation? Vad kommer de själva att anse om beslutet då de är vuxna? Genom att ställa denna typ av kontrollfrågor kan vi se till att vi skapar ett bättre samhälle. Samtidigt förstår vi att detta kan vara svårt att ta till sig och därför driver vi också frågor som konkret handlar om
- mindre barngrupper i förskolan
- satsning på våra lärare
- ökat vårdnadsbidrag
- ökat familjestöd
- fler familjecentraler
- satsning på föreningar som engagerar ungdomar
- kvalitet i alla skolformer
 
Listan kan göras lång. Men vi tror att detta är ett vinnande koncept. Vi kommer att hålla fast vid detta och parollen blir nog Familjens Röst.