Bönderna ska få betalt för knorren!

Detta är en debattartikel skickad till media i Skaraborg. Som kristdemokrater är vi hårt engagerade i kampen för det svenska lantbruket och landsbygden. Vi vill lyfta frågan i samband med EU-valet och återkommer till den i höstens val.

Skaraborg är en del av Sveriges matland. Våra duktiga bönder producerar livsmedel med hög kvalité. Men det finns ett stort problem. Andra EU-länder fuskar med djurhållningen. Vi vill särskilt framhålla problemen med grisnäringen. Den skaraborgska grisproduktionen är rejält hotad. En snedvriden konkurrens hotar inte bara näringen i vårt närområde utan hela den svenska grisnäringen är hotad.

Vi importerar väldigt mycket griskött. För två år sedan var självförsörjningsgraden av griskött nere på rekordlåga 68 procent. Troligtvis har den tappat under det senaste året. Av det vi importerar kommer mer än hälften från Danmark och Tyskland.

För några veckor sedan var en grupp kristdemokrater på besök på en grisgård i Götene. Den är ett exempel på en miljömedveten svensk bonde som vill arbeta med en hållbar utveckling för sitt jordbruk, men som arbetar med andra regler än sina kollegor i Europa. Ett sådant problem är hur många grisar som tillåts på en viss yta. Om man jämför med en liknande gård i Danmark så kan där finns betydligt fler djur.

När bönderna i Skaraborg strävar efter att skapa miljöer där det finns yta, halm och strö och ger grisarna utrymme för att böka runt, så är situation en annan i andra EU-länder. Grisarna trängs, stressas och saknar naturliga miljöer. Ett av problemen som uppstår är att grisarna tuggar på varandras svansar. Lösningen utanför Sverige är att kupera knorrarna. Samtliga svenska grisar har knorren kvar. Motsvarande siffra i Danmark och Tyskland är 0,8 procent.

Rutinmässig kupering av knorrarna har varit förbjuden inom EU sedan 2001. Trots detta är det idag enbart Sverige, Finland och Litauen som enligt EU:s kontrollmyndighet för livsmedel avstår från svanskuperingen.

Ett annat problem är den stora användningen av antibiotika. Bonden i Götene menar att detta är ett hot mot den svenska sjukvården.  Brister i djurhållningen driver fram ett behov av ständig antibiotikatillförsel, en utveckling som riskerar att leda till ökad antibiotikaresistens. Detta är ett rejält hot mot folkhälsan, men leder också till dödsfall orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Föräldrar i Skaraborg uttrycker också oro över vad detta innebär för våra barn som äter importerat kött.

Sveriges företrädare måste bli tuffare och kräva av EU-kommissionen att de omedelbart agerar för att säkra lika konkurrensvillkor. Det ska inte längre vara lönsamt att fuska med djurhållningen och kvalitén. Kommissionen bör därför använda möjligheten att utdöma viten till länder som fuskar.

Att det råder problem för Skaraborgs bönder är ett exempel på vad som händer när en av EU:s huvuduppgifter - att skapa en inre marknad med fungerande konkurrens - inte ges tillräckligt med uppmärksamhet utan dribblas bort i EU-beslut om snus och föräldraledighet – frågor som borde vara nationella. Därför ser vi affischer runt om i de skaraborgska städerna med budskapet – rätt agenda i Bryssel.

Vi kristdemokrater kommer att vara en kraft för ett reformerat EU där rätt beslut tas på rätt nivå. Vi kommer i EU-parlamentet agera för schyst konkurrens, god djurhållning och bra kvalitet på maten. Det är dags för svenska bönder att få betalt för knorren.

Ebba Busch Thor (KD)
Conny Brännberg (KD)
Kandidater till Europaparlamentet

Denna bild togs på Stora Svenstorp i Götene där vi var på studiebesök hos den miljömedvetne bonden Bosse Johansson. På bilden kristdemokraternas riksdagsledamöter Irene Oskarson och Annika Eclund med Bosse.