Inför EU-valet: Beslut måste fattas på rätt nivå

En av många frågor inför EU-valet handlar om vem som ska bestämma vad. Det finns frågor där Europaparlamentet är bäst med ibland är köksbordet bästa platsen för besluten. Det gäller helt enkelt att rätt fråga hamnar på rätt nivå. Handlar det om vilka bekämpningsmedel som ska användas i jordbruket så är parlamentet bästa instans. Då får vi gemensamma regler i Europa. Men handlar det om barnens skolgång då är det familjens eget beslut och då ska frågorna avgöras vid köksbordet. Politikerna i stadshuset ska erbjuda flera skolor, men valet av skola ska eleven och föräldrarna själva avgöra. Detta är en av de viktiga frågorna som Kristdemokraterna lyfter fram i EU-valet.