Luft- och vattenpartiet

När Kristdemokraterna bildades så använde man inte ordet miljö. När principen om förvaltarskap introducerades så var det obegripligt för många. Man levde i förhoppningen att naturen skulle ta hand om avfallet. Det verkar som att man resonerade att om man grävde ner avfallet så förvann det. Om man byggde en hög skorsten vid bruket tog luften hand om alla partiklar och överallt spolade man ut mängder av avfall i sjöar, vattendrag och haven. När Kristdemokraterna började att tala om dessa frågor utifrån principen Förvalta- inte förbruka - var det många som inte förstod vad man menade. Lite hånfullt beskrev man dessa nya och naiva partier som representanter för luft- och vattenpartiet. Det var nog menat som ett hån och att kristdemokraterna inte hade något berättigande i svensk politik. Det är fortfarande en uppförsbacke. Många förstår inte att de kristna värderingar bygger det goda samhället där individens ansvar står i centrum och där man inte enbart litar sig på andra. När man själv klarar sig så gör man det men i samma stund är man beredd att ställa upp för sin granne då denne har behov. Solidaritet och medmänsklighet är nyckelord för en kristdemokrat. Som hjärtefråga ligger också omsorgen om det skapade, om att förvalta, att idag ta ansvar för jordens överlevnad. Kristdemokraterna vill vara ansvarsfulla och kanske är just luft- och vattenpartiet en bra beskrivning på engagerade kristdemokrater.