Svenskt Näringslivs företagsranking presenterad

Det finns mängder av olika rankinglistor. I dag presenterar Svenskt Näringsliv sin företagsranking. Den anses av många vara en viktig indikator på hur kommunerna och näringslivet fungerar tillsammans. I Skövde har vi ett mycket väl utvecklad samverkan med näringslivet i form av Näringslivsforum. (www.nlfskovde.se)
Men mer behövs. Kommunen har gjort stora insatser och har en mycket ambitiös och kunnig personal som arbetar med näringslivsutveckling. Tyvärr så har inte våra satsningar återspeglats i årets ranking. Kommunen tappar en position och återfinns nu på 55 plats i landet.
Kristdemokraterna i Skövde har under många år ansett att vi ska utse en "näringslivsminister" som är kommunstyrelsens lokala politiska representant. I dag är vi alla intresserade av dessa frågor och jag upplever att flera i näringslivet inte riktigt vet vem av politiker som de ska prata med. Därför anser vi att en ska utses och vara den politiska ledningens ansikte utåt. Vi har inte fått gehör för detta ännu, men vi kommer att fortsätta ställa detta krav. Vi tror att det skulle också påverka kommande rankinglistor.