Kupp eller verklig demokrati?

Gårdagens fullmäktigemöte i Göteborg blev något långt utöver det vanliga. Partierna hade förberett sina förslag till de 13 personer som skulle väljas in i kommunstyrelsen. Sådana ärenden brukar aldrig föranleda någon debatt utan förslaget läggs fram och sedan antas det direkt.
I Göteborg yrkade Vägvalet att lagen om proportionellt valsätt skulle tillämpas. Kravet var att minst sex ledamöter använde sig av detta. Partiet har fem ledamöter men då Martin Wannholt anslöt sig till förslaget så kunde lagen tillämpas .En ny valteknisk samverkan presenterades och resultatet blev att Wanholt valdes in som ledamot av kommunstyrelsen.
Detta var inte vad Moderaterna, som parti. hade tänkt sig. Nu fick de ännu en ledamot av kommunstyrelsen. Några kallar detta kupp, vissa hävdar att metoden är så avvikande att den till och med kan innebära uteslutning ur partiet, men några verkar gilla tillvägagångssättet.
Oavsett vad man tycker om processen så är den laglig och helt i enlighet med kommunallagen som är kommunernas viktigaste lag. Man kan också säga att gårdagens händelse visar att de som folket röstat på, dvs kommunfullmäktige, har den verkliga makten. Uppgörelser i korridorer och partikanslier har betydelse, men avgörandet sker alltid i beslutande organ.
Denna "kupp" kommer nog att gå till den politiska historiebeskrivningen, men för oss som tror på "folkets val" är det rätt uppskattat att det finns sådana här exempel där man visar att de folkvalda avgör frågorna. Kommunfullmäktige är det högsta beslutet organet i kommunen och inte kommunstyrelsen.
Men debatten om detta lär fortsätta.