Tacksam för visat förtroende

Nu är de flesta valen avklarade. Efter att resultaten av allmänna val blivit kända så inleder de politiska partierna förhandlingar om vilka poster som ska tillsättas. Detta är en process som tar tid. Det handlar då om vilka som ska bli ledamöter och ersättare i olika nämnder och styrelser. Därutöver finns det mängder av andra sammanhang där politiker väljs, t ex stiftelser och kommunalförbund.
Valet i september blev inte så framgångsrikt för partiet som jag hade önskat. Inte heller för alliansens samverkan. Men för mig personligen blev det mycket framgångsrikt då jag erhöll ett stort antal av de kristdemokratiska rösterna.
Jag är oerhört tacksam för det förtroende som visats mig. Nu är de flesta valen avklarade och mitt fokus blir på regionpolitiken men har även kvar några uppdrag i kommunen.
För den kommande tiden ser mina uppdrag ut enligt följande:
 
I Västra Götalandsregionen
Ledamot av regionfullmäktige
Biträdande regionråd (innebär att jag är ersättare till Monica Selin i regionstyrelsen)
I regionstyrelsens Personalutskott och Ägarutskott representerar jag KD.
Ordförande för Kulturnämnden
Ordförande för Västsvenska Turistrådet AB
Med dessa uppdrag följer också andra förpliktelser
 
I Skövde Kommun
Ledamot av kommunfullmäktige
Ordförande för kommunfullmäktige
Ledamot av kommunstyrelsen
Gruppledare för KD i Skövde
 
Nationella uppdrag
Ledamot av beredningen för Kultur och Fritid (Sveriges Kommuner och landsting)
Vice ordförande för Nämnden för Hemslöjdsfrågor (statlig myndighet)
Ledamot av insynsrådet för CSN
 
Min chef hade vänligheten att bevilja 100% tjänstledighet för mig. Det innebär att jag kommer de kommande åren att ägna mig åt politik på heltid. Tidigare har jag mestadels varit fritids- eller deltidspolitiker.