Besöksnäringen växer

Under många år har jag varit verksam som politiker inom besöksnäringen. Siffrorna för årets turistsäsong håller på att samlas in och de är mycket positiva. Fler får jobb i och med att besöken ökar. Sverige är ett okänt land för stor del av världens befolkning och därför är vi också lite "exoitiska" att besöka.
Under några dagar har jag varit i Umeå med Nätverket för Regional Turism. Det är ett nätverk för landets regionala turistorganisationer och vi har dryftat gemensamma frågor under några dagar. Genom att träffas och dela med oss av våra erfarenheter uppstår också många tankar om samverkan. Nätverket består av 20-talet organisationer där företagsledningen och de politiskt ansvariga möts. Vi brukar träffas två gånger per år. Numera har vi också regelbundet med oss representanter från Tillväxtverket, SKL, Visitas, Svensk Turism och andra intressanta intresserorganisationer. När vi träffas försöker vi också uppleva något lokalt. I Umeå blev det ett besök på Guitars The Museum.
Det blev ett spännande besök. Bröderna Samuel och Micke Åhden har nog världens finaste samling av el-gitarrer. Många av gitarrerna har ikonisk status men det är framför allt berättelserna kring gitarrerna som är det intressanta. Under besöket på Guitars blir det ett möte med pop- och rockens historia och mängder av artister som använt gitarrerna väcker minnen. Mickes sätt att guida var en stor upplevelse. En sann eldsjäl som samlat i många år och nu som nu visar kanske världens största samling av elgitarrer.
Hittills har 22 000 personer besökt detta nya kulturhus i Umeå och målsättningen ligger på 50 000 årsbesökare. Har du vägnarna förbi Umeå så rekommenderas ett besök på Guitars The Museum.