Ny ledning i Västra Götaland

En grönblå samerkan är på gång i Västra Götalandsregionen. M, MP, C, FP och KD har kommit överens om att samverka. Därmed blir det en stabil majoritet i regionen. Under hela valrörelsen har vi påpekat att ledningen förra mandatperioden varit svag men vår förhoppning var att allianspartierna skulle stärkts och tagit makten. Nu blev det inte så men det visade sig att det var en framkomlig väg att knyta MP till ledningen. Nu är alla papper skrivna och partierna är helt överens om färdvägen under mandatperioden.
Det som är nästa steg är att varje parti väljer sina personer att gå in i de uppdrag som vi förhandlat fram. Det är en lång lista på uppdrag och det kommer att bli en process över tid. Det första regionfullmäktigemötet kommer att vara den 21 oktober och då ska ett nytt presidium väljas, en ny regionstyrelse (regionråd och ersättare) och en valberedning. Om allt går vägen så kan det bli några andra val, men de flesta får vänta till 25 november. Den nya regionstyrelsen inleder sitt arbete direkt efter valet medan övriga nämnder skiftar vid kalenderåret.