Få känner igen politikerna

I dag finns det en intressant artikel i Skaraborgs Allehanda. En undersökning har gjorts på stan (Mariestad och Skövde) där 23 personer ombads att identifiera de åtta politiker som toppar sina partierns listor i Skaraborg. Alf Ehn som skrivit artikeln påpekar att den är helt ovetenskaplig men ändå en test på om vi som är förstanamn känns igen av "folk på gatan". Resultatet är nedslående. Få kan namnge en regional politiker. Man kan utgå från att vi som är förstanamn är de mest kända personerna. Några av oss exponeras regelbundet i tidningar, men det verkar som att de flesta inte ens noterar våra namn trots att det varit mycket skrivet den sista tiden. Flera av oss har funnits på helsidor i tidningarna, men uppenbarligen har man inte noterat vad vi heter. Flera säger att de känner igen oss men kan inte namnen.
Media är en viktig kommunikationskanal för politiker, men samtidigt så blir tidningsläsarna färre och uppenbarligen passerar namnen utan att man lägger dem på minnet.
Den som blev mest känd i undersökningen har varit aktiv sedan början av 70-talet, varit riksdagsledamot, engagerad i både tidigare landsting och numera region, varit med hela tiden i Skövde kommunfullmäktige, innehar eller har haft flera förtroendeuppdrag som gett stor exponering i media, men ändå är det inte ens hälften som kan namnge henne.
 
 
Så här blev resultatet: (Andel som kunde namnge den regionala toppkandidaten)
Ulla-Britt Hagström FP 48%
Conny Brännberg  KD 39%
Egon Frid V 35%
Gunilla Levén M 22%
Hanna Wigh SD 17%
Alex Brgström SD 17%
Gunilla Druve Jansson C 9%
Roland Wanner MP 4%