Familjen i fokus

När man bygger ett hus är grunden det man börjar med och satsar på. Utan en god grund kan man inte resa byggnaden. Likadant är det med samhället, det kräver också en grund. Vi kristdemokrater menar att samhället måste byggas på en värdegrund. En av byggstenarna i samhällsbygget är våra familjer. vi menar att den lilla och nära gemenskapen är så oerhört viktig för helheten. Det är i familjen som man lär sig mänsklighetens grundläggande villkor om respekt, rättvisa, solidaritet och hänsyn. I en familj lär man sig att tillgångarna är begränsade och att man måste dela med sig. Vi önskar att alla barn ska få en god uppväxt. Därför är vi till och med beredda att ge ersättning för den förälder som väljer att vara hemma och tillbringa tid med sina barn och dela sina erfarenheter. Självklart ska föräldrarna avgöra vem av dem som ska vara hemma, sådant ska inte politiker besluta om och därför är kristdemokraterna emot en kvotering.
Samtidigt så måste vi inse att familjer ser olika ut. Familjebegreppet har vidgats och många som kommer till Sverige från andra länder menar snarare släkten när man använder ordet familj. För andra är det en snävare grupp där det kan vara en vuxen i familjen. Oavsett hur man väljer att definiera familj så är det denna grupp som står i fokus. Inför valet 2014 har vi valt att satsa på barn och ungdomars uppväxtvillkor. Det påverkar vår politik för förskolan, skolan, gymnasiet, fritidslivet, satsningar på kultur, resurser till socialtjänsten, medel för familjecentraler osv. Men i fokus står alltid familjen. Därför kallar vi oss också ibland för familjepartiet. Sveriges enda!