Förtroenderesan för politiker

På mina kurser om ordförandeskap brukar jag tala om politikers förtroenderesa. Jag tillhör dem som hellre använder ordet förtroendevald eftersom alla politikers uppdrag bygger på förtroende.
Resan sker i fyra steg.
Det första steget är då partiet ska nominera kandidater till sina listor. Har man förtroende bland partimedlemmarna kommer man med, saknar man förtroende finns man inte med på valsedeln.
Det andra steget är de allmänna valen. Då går man till väljarna och ber om förtroende. Folket kan välja in oss på tre nivåer; riksdagen som är ett heltidsuppdrag, regionfullmäktige/landstingsfullmäktige som är ett fritids- eller deltidsuppdrag och handlar om några dagar varje månad och kommunfullmäktige som ofta är ett fritidsuppdrag och många fullmäktige har sina möten på kvällstid.
Det tredje steget handlar om politiska uppdrag eller s k poster. Då får man åter vända sig till kamraterna i partiet och be om deras förtroende att få ett visst uppdrag. Folket väljer till fullmäktige men fullmäktige utser sina ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. Har man gjort en god kampanj kan ens chansen ha ökat för att få uppdrag, men det finns inget direkt samband mellan "många kryss" och vilka uppdrag man får. Allt handlar om förtroende och kompetens.
Det fjärde steget kommer sedan då man är invald i något beslutande organ. Då ska man skapa förtroende bland både sina invalda partikamrater och bland andra partier för att resultat ska kunna åstadkommas. En ordförande för en nämnd måste skapa sitt förtroende bland ledamöterna.
 
Att vara förtroendevald innebär alltså att ständigt verka för att skapa förtroende.