Köfri vård och vårdplatsgaranti

Kristdemokraterna har mängder av förslag inför kommande arbete i regionen. Nedan finns en debattartikel som nu publiceras i länspressen. Jag har skrivit den tillsammans med Monica Selin och vi vill på detta sätt ännu en gång slå ett slag för vår idé om en vårdplatsgaranti

 

Västra Götalandsregionen måste tillföra hälso- och sjukvården mer resurser för att se till att det finns tillräckligt med sängar och personal. Det är en förutsättning för att framgångsrikt kunna förebygga överbeläggningar, stärka patientsäkerheten samt förbättra arbetsförhållandena inom vården.

När vård bedrivs med överbeläggningar ökar risken för spridning av infektioner och multiresistenta bakterier. Dessutom ökar risken för att patienter skadas till följd av allmän oordning. Överbeläggningar leder även till att arbetsbelastningen för de anställda blir alltför pressad. Sådana problem kan vi inte acceptera.

Ingen patient ska skrivas ut för tidigt eller nekas plats på rätt klinik på grund av platsbrist. Kristdemokraterna vill därför införa en vårdplatsgaranti som ger rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens i rätt tid.

Den rödgröna politiska ledningen, som styrt Västra Götalandsregionen under nuvarande mandatperiod, har agerat passivt. Trots att det funnits ett starkt behov av att skapa stabilitet och högre tillgänglighet inom vården har ledningen avstått från att vidta kraftfulla åtgärder.

Det budgetförslag för Västra Götalandsregionen som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet drev igenom i regionfullmäktige i juni månad har en underbalans på 1,8 miljarder kronor. Det är inte på en sådan grund som vi skapar goda förutsättningar för att stärka och utveckla hälso- och sjukvården.

I Kristdemokraternas förslag till budget för Västra Götalandsregionen finns inget underskott. Jämfört med S, V och MP vill vi tillföra hälso- och sjukvården 1,8 miljarder kronor mer. Vi vill arbeta för att skapa en köfri vård.