Lyckade demokratidagar i Skövde


Vi har haft Demokratidagar i Skövde. De riktar sig till gymnasieungdomar och i år innehöll de ett stort program med många utbudspunkter. På skolorna var riksdagsledamöter inbjudna och berättade om vad de arbetar med i riksdagen och fick svara på frågor om sitt fortsatta engagemang. På Arena Skövde bjöd vi in över 1000 elever under dagarna för att få en information om hur vi ser på demokrati och ungdomsinflytande i Skövde. På bilden möter jag tillsammans med kommunfullmäktiges vice ordförande, Monica Green, 120 elever. Efter vår information blev det debatt och stundtals blev den livlig men framförallt engagerade den många elever.
I huvudsak var det representanter från ungdomsförbunden som debatterade och svarade på frågor. Simon Holst och Emma Johansson ledde debatten och gjorde det på ett mycket bra sätt. Oliver Eriksson representerade