Möte med assyriska ledare

Jag har under många år varit engagerade i frågor om mänskliga rättigheter. Skövde har under många år haft många flyktingar och många är i dag mina vänner. Därför har det blivit rätt naturligt att försöka vara med och hjälpa till i olika ärenden. Tyvärr är jag inte jurist men har ändå försökt att skriva rätt många inlagor för att hjälpa till i olika myndighetskontakter.
Under de senaste åren har mycket handlat kring situationen i Irak och Syrien. Det har blivit många möten med olika ledare från mellanöstern.
I går hade vi förmånen att ha regeringens samfundsminister, Stefan Attefall, i Skövde.
På bilden är jag tillsammans med Emad Hanna, som vid många tillfällen varit en stor hjälp och en utmärkt tolk, Stefan Attefall, som är bostadsminister men också samdundsminister och Johan Israil, som arbetar med Assyrian Democratic Movement.
 
Med på mötet var också flera andra företrädare för assyriska och syrianska grupper och vår riksdagsledamot Annika Eclund.
Vi gick igenom det aktuella läget i Irak och berättade om de olika manifestationer som genomförts i Skövde och de skrivelser som vi skickat till både Sveriges regering och Förenta Nationerna.
 
Under mötet hade vi också telefonsamtal med en av assyriernas representanter i det irakiska parlamentet. På bilden ser vi när Annika Eclund ställer frågor om det aktuella läget i Irak.
 
Senare på eftermiddagen mötte jag ett stort antal assyrier och svarade på frågor om vad Kristdemokrater gjort för att hjälpa till i den mycket utsatta situation som råder i Irak och Syrien. Jag redogjorde för de kontakter vi haft, de skrivelser vi skickat och vad som planeras framöver.
Vännerna från mellanöstern lider tillsammans med släktingar och vänner som förföljs och vi samtalade om vad vi kan göra för att medverka till fred och stabilitet i denna oroshärd. När man hör berättelser om vad som sker med våra bröder och systrar i Irak blir vi alla upprörda och anammar kraft för att fortsätta kampen för fred och bistånd.
 
Varje möte som jag haft med vänner från dessa utsatta områden är omskakande men också engagerande. Krig är vidrigt och vi måste alla sträva efter att skapa fred.