Möte med osäkra väljare

I dag har det varit många personer som kommit till vår valbuss därför att de har velat få svar på någon särskild fråga. Flera av dem gick runt till de olika partierna och sökte svar. Ett par av dem berättade att de bestämt sig för att rösta på Kristdemokraterna och att jag skulle få kryss. När man varit igång i flera veckor, talat i massor med sammanhang och gått flera mil mellan brevlådorna för att dela ut material är man allt lite mör. Men då det kommer fram en person och säger att de har gett mig deras röst så får man en stark uppmuntran och ny inspiration. I dag har jag mestadels varit  i Skövde och det var en solig sommardag. Till och med att jag känner lite solbränna nu fram på kvällen.
Bilden nedan är tagen från parkeringshuset på Commerce. Jag hade tänkt att ta bilder som visade på våra valstugor, mest för dokumentation inför nästa valrörelse. Men träden täckte ju hela torget. Men när jag stod där la jag märke till den enorma färgprakt som visas i bladverken. Bilden är inte riktigt lika bra som verkligheten, men håll till godo. Snart övergår stora delar av Billingen till eldsprakande prakt. Sådant gillar jag.