Till minne av Anna Lindh

I går var det årsdagen sedan Anna Lindh mördades. Då hedrades hennes minne på torget i Skövde, mitt under valrörelsen. Under flera år har Monica Green, riksdagsledamot för S och min kollega i fullmäktiges presidium, på ett förtjänstfullt sätt verkat för att Anna Lindh ska minnas för sina inspirerande insatser. Det är rätt naturligt att det var mest socialdemokrater på torget, men även vi andra känner en stor delaktighet i detta. Det fruktansvärda övergrepp som Anna Lindh utsattes för måste bli ihågkommet och framför allt får det aldrig ske igen. Varje antydan till hot och repressalier mot såväl medborgare som politiker måste fördömas. Men för oss som politiker ser vi att det också handlar om en kollega, oavsett partifärg, och vi måste ställa upp för varandra. Det var en väl genomförd minnesstund och den väckte uppmärksamhet i Skövde.