Vad ska hända med svenskt jordbruk?

I det senaste numret av "Sveriges Natur" (Naturskyddsföreningens tidning) finns en mycket intressant artikel om kobristen i det öppna landskapet. Om utvecklingen eller rättare sagt avvecklingen fortsätter så är hälften av landets betesmark borta om femton år. Om vi inte har betande djur och lantbrukare som håller landskapet öppet så kommer det snabbt att växa igen.
I artikeln finns några intressanta jämförelser mellan 1973 och 2014
 
Antal lantbruk 1973 var 143 000. I dag är det 71 000.
Genomsnittlig areal 1973 var 18 hektar. I dag 37 hektar.
En ko mjölkade i snitt 1973 4300 liter per år. I dag är snittet 8 400 liter.
 
Detta innebär en radikal förändring av det svenska jordbruket. För oss som vill se en levande landsbygd är också jordbruket själva pulsen för utveckling. Som politiker har vi anledning att på många sätt värna om det svenska jordbruket men den egentliga makten har konsumenterna: Köper vi svenska jordbruksvaror så finns det möjlighet för svenska bönder att överleva. Alltså hänger mycket av frågorna på oss konsumenter.